Povodom obilježavanja prvog rođendana Centra Jug Mall, donirana su sredstva za Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu – MURID.

Murid